URL Builder - nástroj pro značkování URL adres

U uživatelů Mycroft Analyzeru se poměrně často setkáváme s chybami ve značkování cílových URL adres, které používají pro PPC reklamu AdWords nebo Sklik. Proto na této stránce dáváme k dispozici jednoduchý nástroj URL Builder pro správné ruční vytvoření značkované URL adresy.

URL adresa:
Zdroj kampaně: = utm_source
Médium kampaně: = utm_medium
Název kampaně: = utm_campaign
KW kampaně: = utm_term (klíčová slova kampaně)
Obsah kampaně: = utm_content (kampaň na co?)
 
    
 

Parametry "utm_source", "utm_medium" a "utm_campaign" (pro zdroj, médium a název sledované kampaně) jsou doporučeny jako povinné. Vyplývá to z doporučení pro značkování cílových URL adres pro PPC AdWords Google, které může být manuální nebo automatické.

Pokud cílové adresy pro PPC AdWords neznačkujete vůbec a AdWords není propojeno s Google Analytics, tak návštěvy z těchto kampaní vyhodnocuje Google Analytics jako přístupy z přirozených výsledků hledání (SERP), což de facto neodpovídá realitě, protože odkazy z PPC jsou do přirozených výsledků dodávány "uměle" s ohledem na položenou frázi hledání a tvar titulku odkazů v systému PPC.

Další detailnější info k problematice značkování URL adres pro potřeby PPC je rozebráno v článku "Jak začít se sledováním online kampaní" na serveru sunitka.cz.

Vlastní značkování URL adres (někdy také označováno jako trackování) je ve své podstatě velmi jednoduché. Stačí si uvědomit pár hlavních zásad tvorby URL adres, jako takových.

Hlavním - a prvním použitým spojovacím znakem pro přidávání parametrů do URL adresy je znak "?", který se v celé URL adrese může vyskytovat pouze JEDNOU! Dalším spojovacím znakem pro přidávání dalších parametrů do URL adresy je znak "&", který se pak může v celé URL adrese vyskytovat vícekrát. Na pořadí jednotlivých parametrů, kterými značkujeme URL adresu, přitom nezáleží.

Dále je důležité si uvědomit, zda URL adresa bude cílit přímo do složky (adresáře) serveru nebo do konkrétní stránky (souboru), jejíž základní URL adresa již může obsahovat systémové parametry v souvislosti s konstrukcí serveru (tzv. parametrická URL adresa dynamických stránek databázové aplikace) a první spojovací znak "?" pro přidávání parametrů do URL adresy je již použit.

Tato situace často nastává např. u URL adres stránek konkrétních produktů e-shopu nebo jednotlivých článků zpravodajských severů a magazínů apod.

Značkování URL adresy pro cílení do adresáře:

Značkování URL adresy pro cílení do produktu:

Současně je potřeba si uvědomit, že tvary označkovaných URL adres by se neměly objevovat v rámci URL adres vnitřních odkazů webu/e-shopu. Pokud robot vyhledavače pak indexuje stránku s takovouto URL adresou, tak zjistí, že stejný obsah je již indexován i pod základním tvarem URL adresy (neoznačkované) a vznikají tak duplicity (stejný obsah pod různými URL adresami), které jsou z hlediska SEO chybné.

Duplicitní URL adresy (ať už vznikly z jakéhokoli důvodu) snadno identifikujete pomocí nástroje Webmaster Tools Google, kde je můžete i ručně z indexu vyhledavače odstranit.

Další důležitou věcí při nastavování PPC jako takové, je směřovat návštěvníky z PPC reklamy vždy tam, kde je šance k provedení konverze co největší!

A ještě jeden TIP nakonec. Pokud si nejste jisti, zda je URL adresa správně označkovaná - vyzkoušejte si ji přístupem přes internetový prohlížeč.